Kontakt

KONTAKT

+ 385 (0) 1 48 13 711
+ 385 (0) 1 49 22 568

prodaja@croatia-film.hr

ADRESA

CROATIA FILM d.o.o.
za promet, proizvodnju i prikazivanje filmova.

Katančićeva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

CROATIA FILM društvo s ograničenom odgovornošću za promet, proizvodnju i prikazivanje filmova,
Katančićeva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080090482.
račun kod OTP banka d.d. Split – IBAN: HR1024070001100643741
račun kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb – IBAN: HR0724840081100308180,
račun kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb – IBAN: HR8623400091110353413.
Temeljni kapital u iznosu 10.578.300,00 uplaćen u cijelosti
Član Uprave: Biserka Mihalić
MB:3207447
OIB: 74221993288