Hlapićev dućan

  • 45.00 kn

    Zvono drveno

    Drveno zvono ručno izrađeno i ukrašeno na način na koji se u Hrvatskom zagorju igračke i suveniri izrađuju već dugi niz godina.